خرید فروش فله اسید نیتریک کشاورزی

اسید نیتریک کشاورزی:

خرید فروش فله اسید نیتریک کشاورزی در کشور خیلی کم انجام می گیرد مگر اینکه از این ماده برای تولید کود شیمیایی استفاده کنند.
برای اینکه بتوان خاک زمین کشاورزی را اصلاح کرد می توان از اسید نیتریک به طور مستقیم بهره گرفت ولی این کار مشکلاتی پیش می آورد که بهتر است ابتدا آن را به کود تبدیل نمائید و سپس وارد خاک کنید.
معمولا کسانی که کود شیمیایی تولید می کنند، اسید نیتریک را به طور فله خرید می کنند که این برای آنان بهتر است. البته در بازار ایران نوع بشکه شده نیز با قیمت مناسب عرضه و به فروش می رسد و طبق نیاز مشتری کار بارگیری انجام خواهد شد.