خرید فروش فله اسید نیتریک غلیظ

خرید فله اسید نیتریک غلیظ

خرید فله اسید نیتریک غلیظ بدین صورت می باشد که شما به عنوان خریدار حتما باید بالای 20 تن سفارش دهید.
برای اینکه پتروشیمی ها نمی توانند کمتر از مقدار ذکر شده کار بارگیری را انجام دهند چون بصرفه نیست.
خرید اسید نیتریک البته در قالب محموله های دیگر نیز وجود دارد که باید پول بیشتری پرداخت نمائید.

فروش فله اسید نیتریک غلیظ

فروش فله اسید نیتریک غلیظ را پتروشیمی های کارون و شیراز و همچنین شرکت های بازرگانی نیز انجام می دهند.
اسید نیتریک صنعتی با توجه به ویژگی هایی که دارد نباید بدون آموزش و مطالعه مصرف گردد چون خطرناک است.