خرید عمده اسید نیتریک صنعتی غلیظ

خرید عمده اسید نیتریک:

خرید عمده اسید نیتریک صنعتی غلیظ را شما خریدار محترم می توانید به طور مستقیم از پتروشیمی و یا شرکت های بازرگانی انجام دهید.
با توجه به اینکه برجام برداشته شده است ولی در حال حاضر تاثیری روی خرید عمده اسید نیتریک صنعتی غلیظ از سوی کارخانه ها نداشته و آنها همچون گذشته سفارش خود را انجام می دهند.
اسید نیتریک صنعتی در بسیاری از صنایع مثل تولید کود شیمیایی، صنعت چاپ، آبکاری و ساخت مواد منفجره کاربرد دارد و بر همین اساس اغلب آن را در تناژ بالا ک از قیمت پایین تری برخوردار است تامین و تهیه می کنند.