خریدار کود اوره شیمیایی صنعتی صادراتی

خریدار کود اوره شیمیایی صنعتی صادراتی برای تامین و تهیه این محصول با ارزش می تواند آن را به صورت کیسه ای و یا فله ای با بهترین قیمت برحسب دلار از طریق همین سایت اقدام کند.

کود اوره صادراتی

کود اوره یکی از کودهای شیمیایی است که مورد توجه اکثر کشاورزان زحمت کش قرار گرفته و آن را براساس نیاز وارد خاک می کنند.
این کود دارای ترکیبات نیتروژن دار بوده و منبع غنی برای خاک محسوب می شود و از همین جهت مصرف آن بالاست.
کود اوره کشاورزی و صنعتی در ایران توسط پتروشیمی تولید می گردد ولی کار عرضه آن را اتحادیه روستایی انجام می دهد.
بنابراین کود اوره صادراتی موقعی انجام می گیرد که داخل کشور کمبودی نباشد و قیمت آن افزایش نیابد.

خریدار کود اوره صادراتی

خریدار کود اوره صادراتی کشورهایی همچون ترکیه، افغانستان، عراق و ارمنستان هستند که آن را به صورت کیسه و فله سفارش می دهند.
اگر قصد دارید نوع کیسه را درخواست بدهید می بایست آن را درب پتروشیمی تولید کننده به شکل نقدی تحویل بگیرید.
اما نوع دیگری از بسته بندی این کود یعنی فله ای از بندرامام خمینی به وسیله قطار برای خریداران ارسال می گردد.
هزینه فله ای به مراتب از کیسه ای ارزان تر و در ضمن بار راحت تر تامین و ارسال می گردد و در خاک خریدار تحویل داده می شود.