خریدار واقعی کود شیمیایی اوره هرمز

خریدار واقعی کود شیمیایی اوره هرمز باید بداند که هر نوع بسته بندی را که سفارش بدهد برای او در یک بازه زمانی مشخص و طبق قرارداد آماده و بارگیری خواهد شد و قیمت را به صورت فوب دریافت خواهد کرد.

کود اوره گرانول و پریل

کود اوره گرانول و پریل دو نوع مختلف از این محصول هستند که فقط در اندازه متفاوت هستند.
.Urea granule and pril fertilizer are two different types of this product that are only different in size
در ایران شاهد تولید هر دو نوع آن خواهید بود و این کار را پتروشیمی های بزرگ برعهده دارند.
.In Iran you will see both types of production, and this is done by large petrochemicals
معمولا اگر بخواهند کود اوره را صادرات نمایند از نوع گرانول بهره مند می شوند چون قیمت مناسب تری دارد.
.Usually, if they want to export urea fertilizer, they will benefit from the granule type because it is cheaper

کود شیمیایی اوره هرمز

کود شیمیایی اوره هرمز در این منطقه تولید نمی شود بلکه در آنجا می توان تحویل خریداران داد.
.Ure Hormuz fertilizer is not produced in the area but can be delivered to buyers there
هرمز همان بندر عباس بوده که اکثر خریداران تمایل دارند قیمت فوب آنجا را داشته باشند.
.Hormuz is the port of Bandar Abbas where most buyers tend to get the FOB price there
به یاد داشته باشید برای اینکه بار به آنجا برسد می بایست از برند پتروشیمی شیراز بهره مند شد، چون قیمت نهایی ارزان تمام می شود.
Remember, in order to get there, you have to benefit from the Shiraz Petrochemical brand, because the final cheap price ends

کشورهای خریدار کود شیمیایی اوره

کشورهای خریدار کود شیمیایی اوره که تمایل دارند از ایران خرید کنند زیاد هستند که در زیر به برخی از آنان اشاره خواهد شد:

  1. ترکیه
  2. عراق
  3. افغانستان
  4. تایلند
  5. چین
  6. اوکراین