خریدار هر تن متانول صنعتی مرغوب

خریدار متانول صنعتی:

خریدار هر تن متانول صنعتی مرغوب که نیاز به تناژ بالا از نوع بشکه شده آن را دارد می تواند از طریق بازار محصولات شیمیایی ایران اقدام به خرید کند.
منظور از مرغوب بودن متانول صنعتی یعنی اینکه طبق آنالیز پتروشیمی باشد و رنگ و بوی آن تغییر نکرده باشد.
خریدار برای سفارش هر تن متانول صنعتی مرغوب پول متناسبی با مقدار خود پرداخت می کند و نیازی به حضور فیزیکی او برای تحویل بار نیست.
از متانول صنعتی می توان برای چندین کاربرد کلیدی مثل تولید اسید استیک استفاده کرد که این کار توسط پتروشیمی فن آوران در حال انجام می باشد.