خریدار فوری کود اوره 46 درصد صادراتی ایران

در کشور ایران محصولات شیمیایی زیادی توسط پتروشیمی های بزرگ تولید و توزیع می شوند که اکثر آنان جنبه صادراتی دارند و از این بین می توان به کود اوره با خلوص 46 درصد اشاره کرد که کاربرد فراوانی دارد.
خریدار فوری کود اوره 46 درصد صادراتی صنعتی می تواند آن را به شکل هایی متنوعی که خود درخواست می دهد، تحویل بگیرد.
کود اوره را در کیسه های 50 کیلوگرمی که بسیار کیفیت عالی دارند بسته بندی می کنند و سپس بر روی پالت هایی قرار می دهند.
مکان تحویل محصول را باید شخص خریدار از قبل تعیین کند تا نرخ کرایه برای او محاسبه شود.