خریدار عمده اسید نیتریک مرغوب

خریدار اسید نیتریک مرغوب هر مقدار که لازم داشته باشد برای او بارگیری می شود ولی پیشنهاد می گردد حداقل یک نیسان (مقدار عمده) سفارش دهید چون باری که برای شما ارسال می شود بخاطر خطراتی که دارد به طور دربست فرستاده خواهد شد.

قیمت خرید هر تن اسید نیتریک شفاف

اسید نیتریک چیست؟

اسید نیتریک به اسیدی گفته می شود که دارای فرمول ساختاری HNO3 و pH در حد یک داشته باشد.
حالت این اسید مایع شفاف متمایل به زرد کمرنگ بوده که در دو گرید صنعتی و آزمایشگاهی تولید می شود.
گرید صنعتی آن توسط پتروشیمی کارون و شیراز تولید می گردد ولی گرید آزمایشگاهی وارداتی از آلمان است.
از اسید نیتریک برای مواردی مثل تهیه کودهای شیمیایی، مهمات سازی، آبکاری و شستشو تجهیزات استفاده می شود.
حتما هنگام استفاده از اسید به موارد ایمنی دقت کنید و تجهیزات فردی را مطابق MSDS تهیه نمائید.

تولید

تولید اسید نیتریک

برای تولید اسید نیتریک باید بررسی های زیادی صورت بگیرد تا اقتصادی ترین روش حاصل گردد.
یکی از این روش ها، واکنش نیترات سدیم با اسید سولفوریک در کوره ای با دمای 150 الی 170 صورت می گیرد که اسید نیتریک تولید شده رنگ قرمز تا زرد دارد.
در روش مرسوم که این روزها از آن استفاده می شود بهره گیری از آمونیاک می باشد و بازده بهتری دارد.
پتروشیمی شیراز از روش آمونیاک برای تهیه اسید نیتریک استفاده کرده و غلظت آن حداقل 52 درصد است.

خریدار اسید نیتریک

خریدار اسید نیتریک

خریدار اسید نیتریک همیشه می تواند این محصول با ارزش در صنعت را به روش های مختلف سفارش دهد.
آنها دو روش برای تهیه اسید دارند: یکی سفارش فله ای و دومی سفارش بشکه ای می باشد.
اگر فله ای سفارش می دهید حداقل یک تانکر 22 تنی برای شما از پتروشیمی شیراز و کارون ارسال خواهد شد.
ولی اکر بشکه ای درخواست بدید بار از انبار شیراز و یا تهران بارگیری می گردد و حق انبارداری دارد.
در مورد بشکه ای بهتر است به اندازه حجم یک ماشین خرید کنید چون ماشین برای شما دربستی می آید.
پس همیشه سعی کنید بهترین روش را انتخاب کرده تا کمترین پول را پرداخت نمائید.