خریدار عمده اسید نیتریک خالص

خریدار عمده اسید نیتریک خالص

خریدار عمده اسید نیتریک خالص اشخاص یا شرکت هایی هستند که کود شیمیایی تولید می کنند.
اگر به آمار و ارقام منتشر شده در مورد مصرف اسید نیتریک نگاه کنید به نکته بالا پی میبرید.
تبدیل اسید نیتریک به کود شیمیایی ارزش آن را بالا خواهد برد و در نتیجه حمل و نقل آسان می شود.
شما از طریق این سایت می توانید اسید نیتریک و یا کود اوره را برای هر مقداری سفارش دهید.
اسید نیتریک دارای خلوص 52 و 62 درصد می باشد ولی کود اوره 46 درصد است.
اسید نیتریک در بشکه هایی با حجم مشخص اما کود اوره در کیسه 50 کیلویی بسته بندی می گردد.