خریدار روز متانول صنعتی پتروشیمی

خریدار روز متانول صنعتی پتروشیمی حتما می داند که این ماده با ظرفیت بسیار بالایی در ایران تولید می گردد و هر مقدار که لازم داشته باشد را می تواند سفارش دهد.
اسید استیک پتروشیمی

متانول پتروشیمی

در ایران چندین پتروشیمی بزرگ با ظرفیت بالایی متانول صنعتی را تولید می کنند.
پتروشیمی زاگرس، فن آوران، شیراز، خارک، مرجان و به زودی چند واحد دیگر از تولید کنندگان متانول محسوب می شوند.
خوبی این پتروشیمی ها این است که می توانند محصول خود را به راحتی صادرات و بارگیری کنند.

خریدار متانول

خریدار متانول همیشه به دنبال این است که کمترین پول را بابت خرید پرداخت کند.
برای رسیدن به چنین حالیتی می بایست شرایط خود را طوری تنظیم کند تا بار عمده سفارش دهد.
حتما اگر متانول فله ای در حجم بالا درخواست بدهید فروشنده به شما تخفیف خوبی می دهد.