خریدار روز اسید نیتریک کود کارون

خریدار روز اسید نیتریک پتروشیمی کارون که قصد دارید این ماده را در جهت تولید کود شیمیایی مصرف نماید مطابق آنالیز این واحد بار برای او فرستاده می شود و نگران خلوص آن نباشید.
اسید استیک پتروشیمی

اسید نیتریک کارون

سوالی که برای خریداران اسید نیتریک کارون ممکن است پیش بیاید راجب به تفاوت این محصول با نمونه مشابه آن در پتروشیمی شیراز می باشد.
هر دو مجتمع برای تولید اسید نیتریک صنعتی از دو لیسانس یا فرآیند مختلف استفاده می کنند.
به همین خاطر است که اسید کارون غلظت 62 درصد را دارد و اسید شیراز 52 درصد است.
ولی در مجموع هر دو مجتمع بالاترین خلوص و کیفیت را روانه بازار داخلی و حتی خارجی می کنند.

خریدار اسید نیتریک

اگر شما خریدار اسید نیتریک می باشید باید بدانید که محصول کدام مجتمع برای شما مناسب تر است.
اول باید از لحاظ اقتصادی این موضوع را پیگیری کنید تا به نقطه بهینه ای دست پیدا نمائید.
مثلا ممکن است شما در استان خراسان باشید و بگوئید که غلظت 62 درصد برای تهیه کود یا آبکاری مناسب تر است ولی موقعی که هزینه های خود را جمع و تفریق می کنید متوجه می شوید که می توان با غلظت 52 درصد کار کرد و همین موضوع هزینه های شما را کاهش خواهد داد.
خرید انلاین اسید نیتریک

اسید نیتریک کود

بیش از 85 درصد خریداران اسید نیتریک، این ماده را برای تولید کود شیمیایی تهیه و خرید می کنند.
بنابراین یکی از کاربردهای اسید در تولید کودها مثل آمونیوم نیترات و پتاسیم نیترات است.
سعی کنید اسید را به طور مستقیم روی زمین کشاورزی نپاشید چون باعث صدمه زدن به خاک می شود.
علاوه بر صدمه به خاک سبب تخریب محیط زیست و آب های زیر زمینی می شود و بعد از چند سال، مشاهده می کنید که این کار به شما آسیب جدی وارد کرده است و غیر جبران می باشد.
قیمت فروش اسید نیتریک صنعتی کشاورزی