خریدار روز اسید استیک پتروشیمی فن آوران

خریدار روز اسید استیک پتروشیمی فن آوران حتما در جریان این موضوع می باشد که این محصول دارای خلوص 99 درصد بوده و با قیمت بسیار مناسب در بازار محصولات شیمیایی به صورت بشکه ای و فله به فروش می رسد.
فروشنده متانول صادراتی پتروشیمی ایران

اسید استیک پتروشیمی

یکی از محصولاتی که در پتروشیمی فن آوران خوزستان عرضه و تولید می گردد، اسید استیک صنعتی می باشد.
این اسید به حالت مایع شفاف و بوی تندی همانند سرکه می دهد که موقع مصرف باید از وسایل حفاظت فردی بهره برد.
اسید استیک غلیظ در داخل و خارج کشور دارای کاربردهای متعدد و کلیدی زیادی است.

خریدار روز اسید استیک

خریدار اسید استیک ممکن است از این ماده به اندازه 10 بشکه 35 کیلویی لازم داشته باشد که باید فروشنده بتواند نیاز او را برآورده کند.
اما هنگامی که خریدار اعلام می کند یک بشکه لازم دارم امکان ارسال و تحویل آن وجود ندارد.

بازار محصولات شیمیایی ایران در راستای مشتری مداری می تواند هر مقدار که خریدار سفارش دهد برای او تامین کند.