خریدار بشکه اسید نیتریک پتروشیمی شیراز

خریدار بشکه اسید نیتریک پتروشیمی شیراز برای تحویل بار خود می تواند به طور مستقیم آن را از انبار دریافت نماید و یا اینکه بار برای او ارسال شود.
خرید بهترین اسید نیتریک پتروشیمی شیراز

خریدار بشکه اسید نیتریک

اسید نیتریک در انبار شیراز و تهران به صورت عمده موجود می باشد و خریدار با هیچ کمبودی مواجه نمی شود.
این اسید علاوه بر اینکه توسط پتروشیمی شیراز تولید می گردد، تولید کننده دیگری بنام پتروشیمی کارون نیز دارد.
درصد خلوص این دو واحد تولیدی با یکدیگر متفاوت بوده ولی از لحاظ قیمت هیچ فرقی با یکدیگر نخواهند داشت مگر اینکه شهر بارگیری فرق کند.
خریدار اسید نیتریک برای خرید نوع بشکه ای باید به حداقل میزان سفارش که از سوی فروشنده تعیین می شود دقت کند، زیرا امکان دادن این اسید از یک مقدار پایین وجود ندارد.