خریدار بشکه اسید نیتریک صنعتی تبریز

اسید نیتریک تبریز:

خریدار بشکه اسید نیتریک صنعتی تبریز حتما باید بداند که این ماده شیمیایی از انبار شورآباد تهران برای او بارگیری و ارسال می شود.
هر جا صنایعی چون تولید مواد شیمیایی، آبکاری و تهیه کود باشد می توان از اسید نیتریک استفاده کرد.
شهر تاریخی تبریز دارای صنایع مذکور می باشد و به همین علت مصرف اسید نیتریک صنعتی در آنجا زیاد است.
یکی از حجم هایی که بیشترین سفارش را دارد حجم بشکه 20 لیتری بوده که راحت حمل و نقل می گردد.
قیمت بشکه بصورت جداگانه گرفته می شود و در فاکتور قید خواهد شد که کل پول پرداختی چقدر است.
بازار محصولات شیمیایی ایران می تواند اسید نیتریم غلیظ را با قیمت مناسب عرضه و توزیع کند.