خریدار بشکه اسید نیتریک ارزان تهران

خریدار بشکه اسید نیتریک ارزان تهران باید خوب بداند که انبار اصلی و مرکزی در شورآباد می باشد و کار بارگیری از همانجا انجام خواهد گرفت.
اسید نیتریک زنجان

خریدار بشکه اسید نیتریک

خریدار بشکه اسید نیتریک ارزان تهران در پی این است تا بطور مستقیم به انبار مراجعه نماید.
حجم بشکه های ذخیره اسید نیتریک 20 و 220 لیتر می باشند که می توان حجم دیگری نیز سفارش داد.
قیمت گذاری اسید نیتریک همانند دیگر محصولات شیمیایی براساس وزن خواهد نه لیتر.
بشکه 20 لیتری اسید نیتریک حدود 30 الی 35 کیلوگرم وزن دارد که البته باید مقدار خالص در نظر گرفته شود.
شما مصرف کننده و خریدار محترم هر تعداد که لازم داشته باشید برایتان تامین و تهیه خواهد شد.
اسید نیتریک صنعتی غلیظ با خلوص 52 و 62 درصد قابل عرضه و پخش می باشد.