حواله اسید نیتریک پتروشیمی شیراز

حواله اسید نیتریک:

حواله اسید نیتریک پتروشیمی شیراز توسط بازار محصولات شیمیایی ایران عرضه و به فروش می رسد و خود این اسید به صورت تانکری صرف مدت 3 روز کاری تحویل داده می شود.
بازار محصولات شیمیایی ایران می تواند حواله اسید نیتریک پتروشیمی شیراز و حتی کارون را در اختیار خریداران محترم قرار دهد و آنان را در این امر راهنمایی کند.
این سایت در کنار اسید نیتریک، مواد شیمیایی دیگری مثل اسید استیک، متانول، کود اوره، اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، آب ژاول و کربنات کلسیم را عرضه و توزیع می کند که می توانید آنان را نیز سفارش دهید.