حمل فوری اسید نیتریک صنعتی خالص

حمل فوری اسید نیتریک صنعتی خالص بدون داشتن مهارت و استاندارد تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمی باشد چون خطرات خاص خودش را دارد.
ماشین هایی که اسید نیتریک را حمل می کنند بستگی به مقدار و نوع بسته بندی دارد و حتما باید از لحاظ ایمنی مطمئن باشند تا خطری کسی را تهدید نکند.
اسید نیتریک غلیظ خالص اگر به صورت فله ای سفارش داده شود خیلی بهتر است چون فوری بدست شما می رسد و ارزان تر حساب می شود و ماشین حمل آن مشخص شده می باشد.
در غیر اینصورت باید از نیسان، خاور و یا 5 تن استفاده کرد که خود این هم مستلزم رعایت نکاتی خواهد بود.