حمل فله اسید نیتریک صنعتی

حمل فله اسید نیتریک

حمل فله اسید نیتریک صنعتی یکی از ارزان ترین راه هایی است که یک مصرف کننده می تواند از آن بهره بگیرد.
اسید نیتریک صنعتی هنگامی که از پتروشیمی بارگیری می گردد می بایست از تانکرهای جاده ای مخصوص استفاده کرد که بتوانند حمل و نقل را آسان و ایمن کنند.
اکثرا برای محموله های فله از این ماشین ها می توان بهره گرفت که وزن اسید ذخیره در مخرن آنها حدودا 20 الی 25 تن می باشد و بیشتر کارخانجات شیمیایی و کسانی که کود تولید می کنند چنین سفارشی می دهند.
بازار محصولات شیمیایی ایران خواهد توانست اسید نیتریک صنعتی را با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده محترم قرار دهد.