تولید کننده فله اسید نیتریک کود مشهد

تولید کننده اسید نیتریک با توجه به اینکه این محصول را در ظرفیت بالایی تولید می کند بنابراین آن را به صورت فله برای خریداران در مشهد و دیگر شهرها ارسال می کند و آنان می توانند با این ماده، کود شیمیایی تولید کنند.

تولید کننده اسید نیتریک

همه مصرف کنندگان و خریداران اسید نیتریک صنعتی می دانند که تولید کننده این محصول چه شرکتی است.
دو پتروشیمی شیراز و کارون تنها تولید کنندگان این اسید قوی و پر کاربرد در ایران بشمار می آیند.
بنابراین جای انتخاب دارید که هر کدام از این برندها را بخواهید درخواست بدهید تا کار بارگیری انجام شود.

اسید نیتریک کود

بخش اعظمی از اسید نیتریک غلیظ را تبدیل به کود مانند پتاسیم نیترات می کنند.
تبدیل کردن به کود باعث خواهد شد تا ارزش و کاربرد آن افزایش پیدا کند و کار کردن با آن راحت تر شود.
موقعی که اسید را به صورت مایع روی خاک می ریزید ممکن است به آب های زیر زمینی نفوذ کرده و باعث آسیب جدی به محیط زیست شود و در نهایت این خود انسان است که با خطر مواجه خواهد شد.

اسید نیتریک مشهد

اگر به کاربردهای اسید نیتریک نگاه کنید متوجه خواهید شد که این ماده در تمامی شهرهای ایران کاربرد دارد.
از جمله این شهرها می توان به مشهد اشاره کرد که دارای صنعت پیشرفته و بزرگی می باشد.
بسته بندی و بارگیری اسید نیتریک به صورت فله و همچنین بشکه ای انجام می گیرد.
اگر بار بسته بندی بخواهید مکان بارگیری انبار شیراز و شورآباد تهران خواهد بود و توسط باربری کار حمل و نقل انجام می گیرد.