تولید کننده فله اسید استیک خوراکی

تولید کننده اسید استیک:

در ایران تولید کننده فله اسید استیک خوراکی وجود ندارد بلکه همان نوع صنعتی را بخاطر اینکه خلوص بالایی که دارد جایگزین کرده اند و افراد زیادی هستند آن را خرید و بعنوان سرکه روانه بازار ترشیجات می کنند.
بنابراین خریداران اسید استیک خوراکی آن را به صورت بشکه تهیه می کنند و نوع فله برای آنان بصرفه نخواهد بود.
پیشنهاد می گردد از اسید استیک فقط برای کارهای صنعتی استفاده کنید و برای درست کردن سرکه بروید از کارخانجات مواد غذایی سرکه خود را خرید نمایید.
اسید استیک را از ماده ای سمی به نام متانول تولید می کنند که ممکن است به مرو زمان بر سلامتی انسان تاثیر بگذارد.