تولید کننده عمده اسید استیک خوراکی

تولید کننده عمده اسید استیک خوراکی در کشور وجود ندارد بلکه تنها نوع صنعتی را تولید می کند.
بنابراین اگر خواستید سرکه بخرید یادتان باشد از اسید استیک استفاده نکنید چون ضررهای خودش را دارد.
اسید استیک دارای خلوص 99 درصد بوده که بوی تند سرکه می دهد و بخارات آن برای بدن مشکل ایجاد می کنند.
این اسید یکی از پرکاربردترین اسیدها در ایران بوده که به کشورهای خارجی صادرات می گردد.
مصرف کنندگان و خریداران محترم اسید استیک خواهند توانست آن را در بشکه های 30 کیلویی خرید کنند.
اسید مذکور از طریق همین سایت قابل خرید و تامین می باشد.